Azərbaycan Respublikası Ərazilərin Bərpası və Yenidən Qurulması üzrə Agentlik

ARRA

Republic of Azerbaijan Agency for Rehabilitation and Reconstruction of Area
Saytın xəritəsi
Mаgistrаl su kəmərinin təzyiq xətti (Gəncə ş.)

Faydalı keçidlər