Azərbaycan Respublikası Ərazilərin Bərpası və Yenidən Qurulması üzrə Agentlik

ARRA

Republic of Azerbaijan Agency for Rehabilitation and Reconstruction of Area
Saytın xəritəsi
Mаgistrаl su kəmərinin tikintisi (Gəncə ş.)

.

Faydalı keçidlər